Formulář – doplňkové údaje k publikaci do databáze publikační činnosti PCVSE – 1/3

Používá se výhradně jako příloha k originální publikaci, protože obsahuje jen ty údaje, které nejsou v předložené publikaci obsaženy, ale jsou zapotřebí z důvodu úplnosti záznamů.

Jak s tímto formulářem zacházet:
  1. Povinná pole jsou odlišena barevně.
  2. Formulář se vyplňuje ve třech krocích. Na konci použijte tlačítko "Tisk" a výsledek přiložte k publikaci, kterou předáte své fakultní referentce.
Kdo podává
*Jméno (příjmení, křestní):
Typ, překlady názvu
Vyberte typ publikace:
Anglický překlad názvu:
Zapisuje se pro publikace, jejichž původní název není anglicky.
Český překlad názvu:
Zapisuje se pro publikace, jejichž původní název není česky (platí i pro slovenštinu!).