eso.vse.cz je linuxový výukový server.

Studentům je automaticky zřízen přístup na začátku semestru. Na konci semestru se studentská konta ruší, proto si nezapomeňte svá data včas zálohovat.

Na server lze přistupovat pomocí SSH. SSH klientem pro unixové systémy je "ssh", pro Windows je to program Putty.


Přístup pomocí SSH klienta

Unixové systémy mají SSH klienty běžně k dispozici, k připojení k 4iz110.vse.cz lze tedy použít příkaz:

 ssh xname00@eso.vse.cz

Přístup pomocí Putty

Po spuštění Putty je třeba pouze vyplnit "Host Name", kam zadáme "eso.vse.cz". Následně zvolíme "Open", zapíšeme své uživatelské jméno a zadáme heslo. Jako heslo použijte heslo do Novellu, tj. do školní sítě.


Kopírování souborů

Pro kopírování souborů na server je možné použít "scp" v unixových systémech nebo WinSCP v operačních systémech MS Windows.


Přístup k MySQL databázi

Každému studentovi na Esu je zřízen účet v databázi MySQL. Uživatelským jménem je váš xname, heslo je generováno náhodně a uloženo v souboru 'mysql-heslo.txt' ve vašem domovském adresáři.